تبلیغات
مطالب اینترنتی - آیا اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است یا قومیت؟آیا میتوان رابطه ای میان داعش و کردها برقرار کرد؟

آیا اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است یا قومیت؟آیا میتوان رابطه ای میان داعش و کردها برقرار کرد؟

چهارشنبه 21 تیر 1396 08:07 ب.ظنویسنده : نویسنده

 مفیدستان:

آیا اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است یا قومیت آیا میتوان رابطه ای میان داعش و کردها برقرار کرد

درخصوص حادثه اخیر تروریستی در تهران که نگاه ها را به بخشی از جامعه قومی و مذهبی ایران معطوف داشته است باید گفت اوج دیدگاه های جریانات تکفیری که هم اکنون در گروه تروریستی داعش تبلور یافته, با مبانی مذهبی و قومی این مناطق چالش جدی دارد, چون مذهب آن را شافعی بدعت و قومیت او کُرد را سکولار و سرزمین آنها کردستان را از مصادیق بلاد کفر و فرهنگ غنی او آریایی را ضاله و مستوجب مجازات می داند, پس چنین گروهی با این دیدگاه تکفیری با مناطق مزبور مشکل اساسی دارد, کمااینکه با همین دیدگاه خون بسیاری از همین مردم را در مناطق سوریه و عراق به جرم تکفیر ریخته اند

هجومی غیرمنتظره به اماکنی دارای اعتبارات سیاسی و عقیدتی در تهران از سوی چند نفر از افراد وابسته به جریانات تکفیری، موجی از نفرت عمومی را در جامعه ایرانی و جهانی به وجود آورد. نقطه برجسته این اقدام تروریستی هویت قومی برخی از اینها بود که تفاسیر متعددی از سوی جامعه قومی کشور با دفاع از کیان قومی و ملی را به دنبال داشت. ضمن حرمت نهادن به این حساسیت های مردمی که هرکس به نوعی در تقبیح این پدیده و با پرداختن به زوایایی نسبت به آن واکنش نشان داده اند، باید دایره نگرش را وسیع تر و عمیق تر کرد تا جامعیتی از فهم کلی این پدیده ویرانگر حاصل شود.

پدیده تکفیر قدمتی به درازای اندیشه سیاسی دین دارد که با عنصر زمان دچار تحولات نوینی شده است. این پدیده در عصر حاضر با اندیشه های جهادی سیدقطب (١٩٠٦ـ ١٩٦٦) با الهام از اندیشه های حکومت اسلامی و رویکرد قرن بیستم ابوالاعلی مودودی (١٩٠٣ ـ ١٩٧٩) آغاز شد و اسلام سیاسی را وارد فضای جدیدی کرد و به عنوان بنیان گذار سلفیت نوین در رأس بنیادگرایان دینی معاصر قرار گرفت. وی با پایه گذاری تجدید حیات اسلام سیاسی در جهان اهل سنت، مبنای فکری حرکت های جهادی شد.

چنین اندیشه هایی بر اساس برداشت ظاهری و فهم اجتهاد فردی از متون دینی و انطباق آن با فهم سلف انجام می شود که عرصه سیاسی و اجتماعی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. این نگاه ایدئولوژیکی به دین براساس مشرب فکری و عقاید کلامی سلفیت نوین با تأسی از اندیشه های سلفی قرون هفتم و یازدهم هجری پایه گذاری شده که در آن هرگونه فهم عقلانی از دین را مردود دانسته و تنها عمل به سیره سلف اعم از عقیده و شریعت و سلوک را راهگشای مسلمانان می داند. براساس این عقیده می توان گفت اندیشه ای که بر مبنای این نوع سلفیت شکل می گیرد هر آن در حال بازتولید و دگردیسی فکری است. درنتیجه با نگاهی پدیدارشناسانه به جریان اندیشه تکفیری می توان دریافت که اگرچه خاستگاه همگی آنان سلفیت است ولی هیچ کدام از گونه های سلفیت تکفیری با گونه های دیگر سلفیت همخوانی ندارد بلکه هرکدام مدعی تطور و پیش تاختگی نسبت به سلف خود هستند. این تنوع اندیشی از ماهیت اندیشه ای آنان سرچشمه می گیرد که هر کنشگر دینی در این عرصه مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباطات شخصی را از متون دینی برای خود محفوظ می داند.اندیشه های جهادی سیدقطب در زمان خود با هدف ایجاد حکومت اسلامی، انگیزه های مبارزاتی زیادی را علیه دشمنان خارجی در جامعه اسلامی به وجود آورد. کتاب معالم فی طریق ـ نشانه های راه ـ و تفسیر فی الضلال القرآن ـ در سایه قرآن ـ از تألیفات معروف ایشان در زمان خود محرک احساسات ضداستعماری نیمه دوم قرن بیستم بود که نقش بسزایی در شکل گیری جریانات دین سیاسی در منطقه داشت و منشأ بسیاری از تحولات سیاسی در مصر و دیگر کشورهای عربی منطقه شد. ولی در همان زمان مشاهده می شد که پیروان بلافصل بنیان گذار همین تفکر جهادی از اندیشه های آن فاصله گرفتند. این مشرب فکری نوپدید ناشی از همان ماهیت تفکر سلفی مبنی بر فهم و برداشت خاص از عقاید سلف بود که پیروان اندیشه سیدقطب را به تکثر و پراکندگی وادار کرد. اگرچه شرایط زندگی سیاسی سیدقطب اجازه نداد که اندیشه های خود را بیرون از زندان تدوین و آن را در فضایی باز سیاسی تبیین کند تا این گونه دچارکج فهمی و اندیشه دعوتگری او به داوری و قضاوت ختم نشود. شاید اگر شرایطی حاکم بود که به حذف و حبس نمی انجامید، وضعیتی بهتر از این برای اسلام سیاسی در مصر رقم می خورد. قطعا اعدام سیدقطب را می توان یکی از علت های رادیکالیزه شدن اندیشه جهادی جامعه سلفیان هم عصر وی دانست.

تغییرات ایدئولوژیکی در دوره حیات سیاسی سیدقطب و اندیشه جهادی او نمونه بارزی از تنوع پذیری اندیشه سلفیت تکفیری است. زمانی که بنیان گذار بنیادگرایی دینی معاصر در زندان های جمال عبدالناصر فریاد بازگشت به خویشتن مسلمانان را سر می داد و هنوز خود در قید حیات بود که باب برداشت های ناصحیح از اندیشه های آن بر مبنای استنباطات فردی در بین پیروانش در داخل و خارج از زندان باز شده بود، تا جایی که حسن الهضیبی (١٨٩١ ـ ١٩٧٣) مرشد عام وقت اخوان المسلمین در اعتراض به این رویه و تبیین اندیشه های سیدقطب کتابی تحت نام «دعاه ولاقضات» ـ دعوتگری نه داوری ـ به دفاع از اندیشه های سیدقطب زندانی تألیف و منتشر کرد تا به شبهات کتب سیدقطب پاسخ دهد و حتی محمد قطب (١٩١٩ ـ ٢٠١٥) برادر سیدقطب در تبیین اندیشه های برادرش در نامه ای تاریخی به مجله المجتمع چاپ کویت در زمان سکونتش در عربستان یادآور شده که تمام تلاش و هدف برادرش صادرکردن حکم علیه مردم نبود بلکه هدفش این بود که بار دیگر حقیقت فراموش شده را به مردم بشناساند. وی می افزاید بارها از برادرم شنیدم که می گفت: ما دعوتگریم نه قضاوت کننده و نه صادرکننده حکم علیه مردم. چون صدور حکم مستلزم وجود قرینه قاطع و یقینی است که تحقیق در این امر جزء وظایف ما نیست. او می افزاید حتی افکار و اندیشه های سیدقطب هیچ گاه مخالف رأی اندیشه های حسن البناء، اولین رهبر اخوان المسلمین نیست که در رساله تعالیم خود اعلام می کند: تکفیر مسلمانی که شهادتین را بر زبان جاری کرده و به مقتضای آن دو عمل کرده و فرایض واجبات را به جا آورده، جایز نیست.

شکاف در منهج سلفیت رادیکالی در عصر حاضر با وجود حی و حاضربودن بنیان گذارآن نمونه بارزی از کلان ماهیت اندیشه ای سلفیت تکفیری و تغییر پذیری آن است که در همه زمان ها گریبان آنان را گرفته است گروه های جهادی مانند «تکفیر و هجره» و «جهاد اسلامی» و گروه های جهادی دیگری که با الهام از اندیشه جهادی سیدقطب به وجود آمدند با قرائت ها و برداشت هایی که از تألیفات سیدقطب داشتند منشأ خشونت های بنیادین در جهان اسلام شدند. عمده این گروه های جهادی و تکفیری فعلی اعم از القاعده و داعش با واسطه یا بلاواسطه منتصب به نظام معرفتی سید قطب می باشند درحالی که این شکاف از دوران حیات وی شروع و حال پس از نیم قرن از رحلت ایشان این منهج تغییرات اساسی یافته که در بسیاری از مواضع از مبانی اولیه خود کاملا فاصله گرفته و حتی بعضا در نقطه مقابل اندیشه های اولیه ایستاده اند و در این مواضع از روح دعوتگری سیدقطب چیزی باقی نمانده و هر آنچه هست قضاوت و داوری بر اساس فهم ظاهری از متون دینی می باشد بعضا گروه هایی از درون این منهج فکری به وجود آمده اند که به قدری دایره تکفیر را تنگ کرده اند که کمتر کسی ازآن خارج می شود شاید بعضا سیدقطب را هم شامل شود و عموما در نسخه های جدید سلفیت جای داعی و مدعی عوض شده است روزی سیدقطب از پشت میله های زندان «طره» فریاد سرمی داد و می گفت هر کجا مسلمانی هست آنجا قلمرو اسلام است درحالی که مدعیان امروزی پیروی از اندیشه آن با نیت قربه الی الله قلمرو مسلما نان را جولانگاه اندیشه های ضاله اجنبی کرده اند و به راحتی از اندیشه های سیدقطب واخلاف او عبور کرده اند. قرینه رفتاری گروه های افراطی نشان می دهد که مبانی هر دو گروه سلفیت تکفیری یکسان نبوده و مبانی فکری هر گروهی با مبانی گروه دیگر تفاوت دارد و هر گروه براحتی گروه دیگر را بعلت اختلاف دیدگاه تکفیر می کند به همین خاطر شیوع حربه تکفیر در بین گروه های تکفیری رایج ترین و ابتدایی ترین روش های رفتاری است که با آن مواجه می باشند و به تعبیر دیگر دایره تکفیر هر گروه تکفیری منحصربه فرد بوده است به تحقیق منهج تکفیر جزء اصول اولیه هرگروه سلفی می باشد که مقسم حدود اقلیم فکری گروه خواهد بود و این مرزبندی اعتقادی موجب تنوع پذیری آنان شده است کمااینکه در بین گروه های تکفیری غرب و شرق جهان اهل سنت به وفور شاهد آن هستیم.

گروه های سلفیت تکفیری مرز ایدئولوژیک خود را با دیگر جریانات دینی در بسیاری از مبانی جدا کرده اند از جمله مذهب گریزی و ملیت ستیزی وارائه تعریف خاص از بلاد کفر واسلام و از همه مهم تر تعریف متغیر از کفر و ایمان در بین آنان، جهان اسلام را با مشکلات حادی مواجه کرده است اولین آموزه های سلفیت نوین نفی مبانی فکری مذاهب اربعه اهل سنت می باشد درواقع اسلام بلامذاهب را سرلوحه مذهب ستیزی خود کرده اند با این توجیه که در دوران سلف صالح مذهبی وجود نداشت و بعضا مذاهب را نوعی بدعت می دانند سپس ملیت گرایی را مانع فراگیری اندیشه خود دانسته و نفی ملیت را توجیهی در بی وطن بودن اندیشه تکفیر می دانند و با تحدید سرزمین ها به کفر و اسلام، بخش زیادی از جامعه مسلمانان را کافر محسوب می کنند. خوانش خاص از دشمن دور و نزدیک در منهج فکری برخی گروه های تکفیری موجب مصونیت دشمنان اسلام از جمله صهیونیست جهانی شده است و طبق این فهم دینی، قلمرو اسلام جولانگاه ارابه های مرگ بر پیکر مسلمانان بی گناه در بلاد اسلامی شده است. تفسیر به رأی از بلاد کفر و اسلام، آتش خشونت و کشتار و غارت را در قلمرو مسلمانان شعله ور کرده و نهایتا نفرت جهانی از اسلام را به وجود آورده است.

درخصوص حادثه اخیر تروریستی در تهران که نگاه ها را به بخشی از جامعه قومی و مذهبی ایران معطوف داشته است باید گفت اوج دیدگاه های جریانات تکفیری که هم اکنون در گروه تروریستی داعش تبلور یافته، با مبانی مذهبی و قومی این مناطق چالش جدی دارد، چون مذهب آن را (شافعی) بدعت و قومیت او (کُرد) را سکولار و سرزمین آنها (کردستان) را از مصادیق بلاد کفر و فرهنگ غنی او (آریایی) را ضاله و مستوجب مجازات می داند، پس چنین گروهی با این دیدگاه تکفیری با مناطق مزبور مشکل اساسی دارد، کمااینکه با همین دیدگاه خون بسیاری از همین مردم را در مناطق سوریه و عراق به جرم تکفیر ریخته اند، بنابراین اگر هم افرادی از این مناطق به آنها گرایش پیدا کرده و مجری بخشی از اقدامات تروریستی آنان شده اند نمی تواند پیوستگی آنان را به جامعه قومی و مذهبی اثبات کند، زیرا اولین شرط ورود افراد به این گروه ها نفی مبانی قومی و مذهبی است و بنا به فرمایش یکی از علمای روشنفکر این بلاد «اگر کسی به داعش پیوست کُرد نیست و اگر کسی کُرد باشد داعش نیست».

پس واکنش های سوداگرانه برخی فعالان سیاسی در این خصوص با هدف گناه زدایی قومی یک حرکت سیاسیت چون مبانی قومی این سرزمین با همه پیشینه تمدنی اش ذاتا با اندیشه های افراطی، خصوصا از نوع تکفیری آن تضاد ذاتی داشته و این را نخبگان و عقلای جامعه به خوبی درک می کنند که دال و اساس اندیشه گروه های تکفیری، ایدئولوژیست، نه قومی.

محمد هادی فرلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب آیا اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است یا قومیت؟آیا میتوان رابطه ای میان داعش و کردها برقرار کرد؟ در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :آیا اساس اندیشه تکفیری داعش ایدئولوژی است یا قومیت؟آیا میتوان رابطه ای میان داعش و کردها برقرار کرد؟
http://mofidestan.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c/
آخرین ویرایش: - -

 
سه شنبه 29 مرداد 1398 03:26 ب.ظ
Find out about exactly what Traveling specialists insurance and rewards that your plastic card firm,
Travel night clubs along with other connections can provide.
For instance, several credit card banks protect the clientele with regard to plane tickets which might be ended, yet happen to
be recharged with their bank cards. It can be profitable for you to carry out some investigation before leaving.
https://rambovlastbloodfull.net/
سه شنبه 29 مرداد 1398 09:39 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes
and the most amazing lips I've seen. He's
well developed, with incredible arms along with a chest that is different
during this sweater. We're standing in the front of
one another referring to us, what we wish into the future,
what we're seeking on another person. He starts telling
me that bigger been rejected lots of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for grounds right.
But figure out, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he stated as I purchase more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone discussion the things they want. Somebody that won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of trying something mroe challenging, especially with regards to making new things in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut throughout the chase, like you only did. For being
honest, that's a huge turn on.'
دوشنبه 28 مرداد 1398 10:09 ب.ظ
Great ? I should definitely pronounce, impressed with your site.
I had no trouble navigating through all the tabs and related info
ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know
it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme .

a tones way for your client to communicate. Excellent task.
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:05 ب.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar with then you can write or else it is difficult to write.
دوشنبه 28 مرداد 1398 02:06 ب.ظ
Wohh exactly what I was searching for, thanks for posting.
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:38 ب.ظ
Great - I should certainly pronounce, impressed with your website.
I had no trouble navigating through all tabs and related info ended
up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it
in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate.

Nice task.
دوشنبه 28 مرداد 1398 12:37 ب.ظ
Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to
give it a look. I'm definitely enjoying the
information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Fantastic blog and brilliant design and style.
دوشنبه 28 مرداد 1398 10:31 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this
post plus the rest of the site is also really good.
دوشنبه 28 مرداد 1398 09:12 ق.ظ
Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this paragraph here
at this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting
here.
دوشنبه 28 مرداد 1398 05:21 ق.ظ
As increasing numbers of people become interested in holistic approaches to prevent illness and overcome
diseases, interest is catching fire for traditional Chinese medicine.
Also sweet and pungent flavours which have an expansive, rising quality
are fantastic in spring. You seize control and start taking action to have better
patients, work smarter, and make more money.
یکشنبه 27 مرداد 1398 04:55 ب.ظ
My relatives every time say that I am killing my time here at net, except
I know I am getting experience every day by reading thes nice articles or reviews.
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:59 ق.ظ
Hello there, I found your web site by way of Google while searching for a
similar subject, your website got here up, it seems to be good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply became alert to your weblog through Google, and found
that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I will be grateful if you proceed this in future. Numerous folks shall be benefited from
your writing. Cheers! http://www.lacittadinaagroalimentare.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1524018
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:45 ق.ظ
Great article! That is the type of information that are supposed to
be shared around the web. Shame on the seek engines for no longer positioning
this submit higher! Come on over and visit my web
site . Thank you =) http://komiwiki.syktsu.ru/index.php?title=Set_An_End_For_Your_Allergic_Reactions_With_This_Particular_Helpful_Tips.
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:03 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done
a marvellous job! http://www.sigariavana.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=844728
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:34 ق.ظ
Hurrah, that's what I was looking for, what a material!
existing here at this web site, thanks admin of
this site. http://openskyline.net/user/enginemay6/
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:18 ق.ظ
First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts
out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just
trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Thanks! https://ziurim.in/user/sproutalloy3/
شنبه 26 مرداد 1398 08:17 ب.ظ
always i used to read smaller articles that also clear their motive,
and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.
شنبه 26 مرداد 1398 07:49 ب.ظ
Random "chatter" is simply likely to turn off channel partners, and
they'll skim right over you. They must convey an effective pitch to compel
potential employers for connecting with you. He is the Linked - In master which is an evident
determine the sports world.
شنبه 26 مرداد 1398 01:48 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto
a colleague who was conducting a little research on this.

And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to
talk about this topic here on your internet site.
شنبه 26 مرداد 1398 10:04 ق.ظ
Hello There. I discovered your weblog the use of msn. This is a very smartly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.
شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ
When you make any resort reservations, make certain you pay attention to prospective restorations occurring
within your remain. You do not want for you to
awaken for the seems associated with development while you're on vacation. Since the hotel staff no
longer can do something to affect the noise, it's always best to entirely steer clear of
individuals schedules. https://wizimatic.com/the-angry-birds-movie-2-2019-full-movie-download/
شنبه 26 مرداد 1398 08:29 ق.ظ
One is in the city, mostly in leading business and commercial districts,
while other types of condo NYC are located across the outskirts of Metro
Manila, such as in Taguig, Novaliches, and lots of others.
For example, how close may be the space to the bus, and major anchors like supermarkets,
shopping malls, and hospitals. Use the internet apartment search want to identify perhaps five to 20 Houston apartment complexes.
شنبه 26 مرداد 1398 08:23 ق.ظ
What's up, all the time i used to check web site
posts here in the early hours in the morning, for the reason that i enjoy to learn more and more.
شنبه 26 مرداد 1398 08:14 ق.ظ
When being at a hotel in a foreign country and yes it worries anyone through the night whether or not an individual might try to get into your room, take with you a new doorstop.
Many people make use of doorstops for you to brace their entrance doors open up, but you may also rely on them to hold the doorway close.
https://watch-online.moviefullmovies.zone/streaming-online/watch-the-angry-birds-movie-2-online
شنبه 26 مرداد 1398 06:36 ق.ظ
" And it's as valid a step in the ability of one's product to provide the outcomes that customers want, because tests you took in school were for assessing that which you had learned. Some competing brands even try to sell same exact product under different names and different price point. In this phase the designer can create full detail 3d virtual types of every part, work out design problems, create assembly and part drawings for every part, find suppliers for many purchased components and make 3d physical prototypes if necessary.
شنبه 26 مرداد 1398 03:19 ق.ظ
There are a number of a good serviced office options to decide upon in outstanding sites, including the Central Business District.
For example, how close is the space to the bus,
and major anchors for example supermarkets, malls, and hospitals.
The first step is always to esquire along with your university or
college, when they offer any accommodation on their
institutions.
جمعه 25 مرداد 1398 09:41 ب.ظ
Although not widely popular for their cumbersome nature, they nonetheless serve
the requirements of a segment from the hard of hearing population. Are
ready and prepared to discuss your wants and needs
which has a professional. They are one other thing to purchase,
something more important that could break, and one more battery to improve or recharge.
جمعه 25 مرداد 1398 09:23 ب.ظ
While Travel to some nation that needs certain inoculations, make sure and also hold
your documents suggesting one has had these with anyone.
Who knows if you may need it, so that it needs to be on your own individual always.
With no certificate, specialists have zero method of realizing that a person has had the particular vaccination and could must detain anyone regarding quarantine.
https://jokerfull.net/
جمعه 25 مرداد 1398 09:22 ب.ظ
Should your Travel walks you to be able to recreational areas or other place that requires seats, purchase them online.

Perhaps you may art print these people both at home and stretch your budget, as well.
The small price with regard to such a services worth every penny to avoid extended lines.

Additionally, areas often offer you timed entry, if they do, you
can use your own seat tickets to have directly to your entry range.

https://jokerfullmovie.com/
جمعه 25 مرداد 1398 08:49 ب.ظ
I just like the valuable information you provide on your articles.
I will bookmark your weblog and test once more right here frequently.
I'm reasonably certain I will be informed plenty
of new stuff right here! Best of luck for the following! http://www.m1avio.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4432000
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30